FERRINO

בחורף גם משב רוח קטן יכול להרים את האוהל באוויר ולהעיף אותו למרחק רב. לכן הדבר הראשון שצריך לעשות אחרי שמוצאים את האוהל מהשק שלו הוא קיבוע בעזרת היתדות של כל פינות האוהל לקרקע, כך

כתיבת תגובה