FERRINO

טיול בתנאי חום דורש הכנה נכונה והבנה של הבעיות הפיזיולוגיות הצפויות. רוב חילוצי המטיילים עליהם אנו שומעים וקוראים בתקשורת במהלך הקיץ נובעים מהכנה לא נכונה לטיול ואי ידיעה כיצד יש להתנהג בעת עומס חום כבד.

כתיבת תגובה