• Ferrino Atrax 2P
  Ferrino Atrax 2P
  Ferrino Atrax 2P
  צפייה מהירה
  • Ferrino Atrax 2P
   Ferrino Atrax 2P
   Ferrino Atrax 2P
   צפייה מהירה
  • Ferrino Atrax 2P

  • מבנה שני מוטות אלומניום, דלתות גדולות, שתי מרפסות המאפשרות לשים בהן את הציוד, כדי שבפנים האוהל יהיה נח לשינה או לבישול תחת הרוח והגשם, כיסים פנימים לציוד, פתחי איורור בכיסוי הגשם, מיתרים לחיזוק האוהל ברוח חזקה, נקודות מרובות למיתרים נוספים, לולאה בגג האוהל לפנס, ריצפת אמבט גבוה, תפרים מולחמים כיסוי גשם Silicone-coated nylon ripstop 20D/PU 3000mm ריצפה Nylon ripstop 40D…
  • מידע נוסף
 • Ferrino Leaf 2P
  Ferrino Leaf 2P
  Ferrino Leaf 2P
  צפייה מהירה
  • Ferrino Leaf 2P
   Ferrino Leaf 2P
   Ferrino Leaf 2P
   צפייה מהירה
  • Ferrino Leaf 2P

  • מבנה שלושה מוטות אלומניום, דלתות גדולות, שתי מרפסות המאפשרות לשים בהן את הציוד, כדי שבפנים האוהל יהיה נח לשינה או לבישול תחת הרוח והגשם, כיסים פנימים לציוד, פתחי איורור בכיסוי הגשם, מיתרים לחיזוק האוהל ברוח חזקה, נקודות מרובות למיתרים נוספים, משטח ציוד בגג האוהל לפנס או ציוד קל, ריצפת אמבט גבוהה, תפרים מולחמים כיסוי גשם Ripstop polyester FR treatment 3000mm…
  • מידע נוסף
 • Ferrino Nemesi 2P
  Ferrino Nemesi 2P
  צפייה מהירה
  • Ferrino Nemesi 2P
   Ferrino Nemesi 2P
   צפייה מהירה
  • Ferrino Nemesi 2P

  • מבנה שני מוטות אלומניום, דלתות גדולות, שתי מרפסות המאפשרות לשים בהן את הציוד, כדי שבפנים האוהל יהיה נח לשינה או לבישול תחת הרוח והגשם, כיס פנימי לציוד, פתחי איורור בכיסוי הגשם, מיתרים לחיזוק האוהל ברוח חזקה, לולאה בגג האוהל לפנס, ריצפת אמבט, תפרים מולחמים כיסוי גשם Ripstop polyester (3000 mm) with FR treatment ריצפה FR polyester, waterproof to 3000 mm…
  • מידע נוסף
 • Ferrino Nemesi 1P
  Ferrino Nemesi 1P
  Ferrino Nemesi 1P
  Ferrino Nemesi 1P
  Ferrino Nemesi 1P
  צפייה מהירה
  • Ferrino Nemesi 1P
   Ferrino Nemesi 1P
   Ferrino Nemesi 1P
   Ferrino Nemesi 1P
   Ferrino Nemesi 1P
   צפייה מהירה
  • Ferrino Nemesi 1P

  • מבנה שני מוטות אלומניום, דלת קידמית גדולה, מרפסת המאפשרת לשים בה את הציוד, כדי שבפנים האוהל יהיה נח לשינה או לבישול תחת הרוח והגשם, כיס פנימי לציוד, פתחי איורור בכיסוי הגשם, מיתרים לחיזוק האוהל ברוח חזקה, לולאה בגג האוהל לפנס, ריצפת אמבט, תפרים מולחמים כיסוי גשם Ripstop polyester (3000 mm) with FR treatment ריצפה FR polyester, waterproof to 3000 mm…
  • מידע נוסף
 • Ferrino Lightent 3P
  Ferrino Lightent 3P
  Ferrino Lightent 3P
  צפייה מהירה
  • Ferrino Lightent 3P
   Ferrino Lightent 3P
   Ferrino Lightent 3P
   צפייה מהירה
  • Ferrino Lightent 3P

  • מבנה שני מוטות אלומניום בצבעים שונים להקמה מהירה וקלה, שתי דלתות, מרפסת לכל דלת המאפשרות לשים בהן את הציוד, כדי שבפנים האוהל יהיה נח לשינה או לבישול תחת הרוח והגשם, כיסים פנימים לציוד, פתחי איורור בכיסוי הגשם, מיתרים לחיזוק האוהל ברוח חזקה, לולאה בגג האוהל לפנס, ריצפת אמבט, תפרים מולחמים כיסוי גשם Ripstop polyester (3000 mm) with FR treatment ריצפה…
  • מידע נוסף
 • Ferrino Migale 3P-2017
  Ferrino Migale 3P-2017
  Ferrino Migale 3P-2017
  צפייה מהירה
  • Ferrino Migale 3P-2017
   Ferrino Migale 3P-2017
   Ferrino Migale 3P-2017
   צפייה מהירה
  • Ferrino Migale 3P-2017

  • מבנה שלושה מוטות אלומניום, דלת גדולה, מרפסת גדולה המאפשרת לשים בה את הציוד, כדי שבפנים האוהל יהיה נח לשינה או לבישול תחת הרוח והגשם, כיסים פנימים לציוד, פתחי איורור בכיסוי הגשם, מיתרים לחיזוק האוהל ברוח חזקה, לולאה בגג האוהל לפנס, ריצפת אמבט, תפרים מולחמים כיסוי גשם Ripstop polyester (3000 mm) with FR treatment ריצפה waterproof polyester 3.000 mm גוף האוהל…
  • מידע נוסף

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר מוצרים.